SPOLEK ZA OBNOVU CHÝŠE PASOVSKÉHO

Dne 26. 7. 2021 v 17 hod. proběhla ustanovující schůze Spolku za obnovu Chýše Pasovského, jehož předsedou se stal pan Ing. Miloslav Konopík, nový majitel budovy současného bistra na Čerchově. Místopředsedou spolku byl zvolen pan Ing. Oldřich Kovařík. Dalšími členy SZOCHP jsou paní Ing. Jitka Kovaříková a paní Radka Svitáková. V současné době probíhají schůzky a jednání s představiteli města Domažlic a Sdružení měst a obcí a propagace. 


Navštivte nejvyšší horu Českého lesa Čerchov a podpořte nás v naší myšlence znovuvybudování Chýše Pasovského


Čerchov 

letecký pohled na Čerchov s budovou současného bistra, které bychom chtěli přeměnit na repliku Chýše Pasovského a Čerchovu tak navrátit jeho krásu z dob dávno minulých

autor fotografií Zdenek Weber